صفحه اصلی اطلاعیه های مدیریت شرایط سنی ثبت نام پذیرش حوزه علمیه

.:: شرایط سنی ثبت نام پذیرش حوزه علمیه ::.

تاريخ خبر : 1392/3/21
شرایط سنی ثبت نام پذیرش حوزه علمیه به شرح ذیل می باشد.
الف) حداکثر سن داوطلبان ورود به حوزه های علمیه به شرح جدول زير:
* افرادی که مدرک آنها کمتر از کاردانی می باشد بایدشرایط سنی (مقطع دیپلم) را لحاظ کنند و در آزمون این گروه شرکت کنند.
* داوطلبان در صورت داشتن شرایط سنی جدول ذیل مجاز به ثبت نام هستند، متقاضیان پس از قبولی آزمون و در زمان تشکیل پرونده جهت مصاحبه باید مدراک شناسایی خود را ارائه کنند، در غیر این صورت ثبت نام آنان منتفی خواهد شد.
ب) داوطلبان سفيران هدايت نیز طبق شرایط سنی جدول مقاطع تحصیلی دیپلم و دانشگاهی دوره بلند مدت پذیرش می شوند .
ج) ملاک قبولی در اول دبیرستان قبولی حداقل 32 واحد، دوم دبیرستان حداقل 64 واحد می باشد داوطلبان شاغل به تحصیل در سوم دبیرستان باید حداکثر تا شهریور 92 مدرک دیپلم خود را ارائه دهند.
د) شرایط سنی برای داوطلبین دوره سفیران هدایت مانند شرایط سنی مقاطع دیپلم و دانشگاهی دوره بلند مدت می باشد.

جدول سنی افراد دارای مدرک تحصیلی سوم راهنمایی، اول دبیرستان و دوم دبیرستان
مدرک معافیت تحصیلیپایان خدمتمعافیت دائم
سوم راهنماییحداکثر متولد 74حداکثر متولد 72حداکثر متولد 74
اول دبیرستانحداکثر متولد 74 حداکثر متولد 71حداکثر متولد 73
دوم دبیرستانحداکثر متولد 74حداکثر متولد 70حداکثر متولد 72

جدول سنی افراد دارای مدرک تحصیلی سوم دبیرستان، دیپلم و پیش دانشگاهی
مدرک معافیت تحصیلیمعافیت تحصیلیمعافیت دائم
سوم دبیرستانحداکثر متولد 72حداکثر متولد 70حداکثر متولد 72
دیپلمحداکثر متولد 72حداکثر متولد 69حداکثر متولد 70
پیش دانشگاهیحداکثر متولد 72حداکثر متولد 68حداکثر متولد 69
جدول سنی افراد دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی: کاردانی به بالا
مدرکمعافیت تحصیلیپایان خدمتمعافیت دائم
کاردانیحداکثر متولد 70حداکثر متولد 66حداکثر متولد 68
کارشناسیحداکثر متولد 68حداکثر متولد 64 حداکثر متولد 66
کارشناسی ارشدحداکثر متولد 64حداکثر متولد 62حداکثر متولد 63
دکتریحداکثر متولد 62حداکثر متولد 60حداکثر متولد 61

نقشه سایت :: sitemap