صفحه اصلی اطلاعیه های مدیریت توضیح اصطلاحات استفاده شده در دفترچه آزمون پذیرش حوزه های علمیه

.:: توضیح اصطلاحات استفاده شده در دفترچه آزمون پذیرش حوزه های علمیه ::.

تاريخ خبر : 1392/3/21
توضیحات مربوط به اصطلاحات استفاده شده در دفترچه آزمون پذیرش حوزه های علمیه:
1. دانشگاهی: به دارندگان مدرک کاردانی و بالاتر اطلاق می¬ گردد و دانشجویانی که نتوانند مدرک کاردانی یا معادل آن ارائه دهند در آزمون و گزینش و انتخاب محل تحصیل به ورودی های دیپلم ملحق می شوند.

2.دانش آموز سال آخر نظام جديد آموزش متوسطه: كسي كه مطابق نظام جديد آموزش متوسطه (سه ساله) به صورت روزانه به تحصيل اشتغال داشته و حداكثر تا پايان شهريور ماه سال92 موفق به گذراندن تمامي واحدهاي درسي شده و ديپلم مورد تأييد آموزش و پرورش را دريافت کند.

3. فارغ التحصيل نظام جديد آموزش متوسطه: كسي كه مطابق نظام جديد آموزش متوسطه (سه ساله) به صورت روزانه به تحصيل پرداخته و موفق به اخذ ديپلم مورد تأييد آموزش و پرورش شده باشد.

4. . دانش آموز سال آخر دوره راهنمايي: كسي كه به صورت روزانه، شبانه يا متفرقه به تحصيل در سال سوم راهنمايي اشتغال داشته و حداكثرتا پايان شهريورماه سال92 موفق به اخذگواهينامه پايان دوره مورد تأييد آموزش و پرورش شود.

5. فارغ التحصيل دوره راهنمايي: كسي كه به صورت روزانه، شبانه يا متفرقه در دوره راهنمايي به تحصيل پرداخته و موفق به اخذ گواهينامه پايان دوره مورد تأييد آموزش و پرورش شده باشد.

6.مركز: مركز مديريت حوزه های علميه كه هدايت و نظارت بر مدارس علميه سراسركشور را بر عهده دارد.

7. مدرسه علميه تحت پوشش: آن دسته از مدارس علميه كه تابع ضوابط و مقررات مديريت حوزه های علميه ميباشند. (مشخصات اين مدارس در جداول شماره 1 و 2 از صفحه 16 تا 27 دفترچه درج شده است).

8. دوره بلندمدت: دوره تحصیلی رایج درحوزه های علمیه کشور است که در چهار مقطع تحصیلی ارائه می شود؛ ويژگي هاي خاص این دوره مندرج در صفحه3 دفترچه راهنما است.

9. سفيران هدايت: دوره تحصیلی خاصی است که جهت تربیت مبلّغ طراحی شده است ودر یک مقطع آموزشی پنج ساله ارائه می شود؛ ويژگيهاي خاص این دوره مندرج در صفحه 4 دفترچه راهنما است.

10. تحصيل تمام وقت: حضور طلبه درتمامی برنامه هاي مدرسه علميه، براساس برنامه ابلاغي از مركز الزامي است.

نقشه سایت :: sitemap