ویژه تشکیل پرونده داوطلبان ورود به حوزه 93-1392


اطلاعیه شماره 1 گزینش

توضیح اصطلاحات استفاده شده در دفترچه آزمون پذیرش حوزه های علمیه

راهنمای جامع گزینش داوطلبان ورود به حوزه علمیه استان تهران

شرایط سنی ثبت نام پذیرش حوزه علمیه

**داوطبین گرامی و مسئولین محترم مدارس به دو طریق ذیل می توانند اقدام به ارسال تصویر مدارک مورد نظر نمایند:

1392-3-28