اعلام نتایج مصاحبه‌های طلاب جدیدالورود 1392


1- کلیه داوطلبانی که در مصاحبه ورودی حد نصاب قبول را کسب نموده‌اند دقت داشته باشند که قبولی در مصاحبه تنها یکی از فرایند چند مرحله‌ای گزینش حوزه علمیه بوده و نتیجه قطعی و نهایی در هسته گزینش مشخص می‌گردد.
2- پس از برگزاری دوره تثبیت و انجام تحقیقات جلسات هسته گزینش شروع و نتیجه از طریق همین سایت اعلام می‌شود
3- تمام داوطلبانی که مصاحبه ورودی را با موفقیت سپری نموده‌اند جهت اطلاع از زمان برگزاری دوره تثبیت و نحوه شرکت در آن با مدارس خود تماس حاصل نمایند.
4- داوطلبانی که در نتیجه مصاحبه مشروط به وجود ظرفیت خالی در استان اعلام شده‌اند می‌توانند با مراجعه به معاونت آموزش حوزه علمیه استان تهران جهت دریافت معرفی‌نامه و پذیرش در مدارس دارای ظرفیت خالی اقدام نمایند.
5- داوطلبانی که در نتیجه مصاحبه ورودی مشروط به پذیرش در مدارس نزدیک به محل سکونتشان اعلام شده‌اند باید هرچه سریعتر نسبت به پذیرش در آن مدارس (البته با معرفی‌نامه از معاونت آموزش استان تهران) اقدام نمایند.
6- آن دسته از معدود داوطلبانی که درنتیجه مصاحبه ورودی مردود اعلام شده‌اند چنانچه به نتیجه مصاحبه خود معترض‌اند می‌توانند تا تاریخ 26/4/92 از ساعت 9 صبح الی 11:30 با مراجعه حضوری به دفتر گزینش مدیریت آمار و بررسی استان اقدام به ثبت اعتراض و درخواست تجدیدنظر خود نمایند.
7- کلیه داوطلبانی که در مدارس سطح استان مصاحبه داده‌اند و نتیجه آن (به علت عدم ارسال نتیجه توسط مدرسه مصاحبه‌گیرنده به دفتر گزینش) در سامانه فوق قابل رویت نمی‌باشد، می‌توانند در تماس با مدرسه محل مصاحبه پس از اطلاع از نتیجه آن، طبق مطالب فوق اقدام نمایند.
1392-4-17